5. Synagoga przy bibliotece

Krajská vědecká knihovna, Rumjancevova

Muzycy skierowali mnie na drugą stronę ulicy, do synagogi. Dawniej była tu synagoga żydowska, a teraz jest biblioteka.

Od niepamiętnych czasów spotkać tu można było uczonych. Ale z uczonymi trzeba rozmawiać uczonym językiem, używając w wypowiedziach różnych cytatów – zdań, które wypowiedział lub napisał ktoś inny.

Zadanie

Przed biblioteką jest stolik i dwa krzesełka. Kto jest autorem myśli zapisanej na krawędzi stolika?

Możliwe odpowiedzi na pytania są teraz ukryte, ponieważ nie jesteś zalogowany/a.

Komentarz

W tym miejscu stała synagoga żydowska. Została ona jednak spalona przez nazistów podczas „nocy kryształowej“ z 9 na 10 listopada 1938 roku. Mur nowej synagogi zbudowany jest z kamiennych bloków, co ma przypominać Ścianę Płaczu w Jerozolimie. Wyciosano w nim hebrajski cytat z Biblii – z Księgi Jonasza. Biblioteka wraz z salą modlitewną to tzw. Budowla Pojednania. Podobnie jak przy starym ratuszu, również tu można zobaczyć wielkość dawnej synagogi i jej lokalizację wyznaczoną na bruku przed biblioteką i w jej hali wejściowej.