6. Ostrostřelci

Nerudovo náměstí

Roland: Učenci mi řekli, že podle záznamů se většina zlodějů snaží svůj lup ihned odvést z města. Z tohoto náměstí odjížděli dříve koňmi tažené dostavníky do Prahy.

Sídlili tu dříve vojáci – ostrostřelci. Vojáci mají hlídky a tak vždy někdo z nich nespí a mohli by tedy vědět, kdo tehdy nasedl do dostavníku. Jenže ostrostřelci musíte neustále soutěžit a poměřovat jak ostrý máte zrak.

Úkol

Podívejte se do štítů domů kolem náměstí. Na jednom z nich je vyobrazena hlava bájného posla bohů Merkura, který je také bohem obchodu. Co je symbolem boha Merkura?

Možnosti pro odpovědi na otázky jsou momentálně skryty, protože nejsi přihlášen/a.

Komentář

Pravidelnou dostavníkovou dopravu z Liberce do Prahy zavedl podnikavý majitel hostince U Černého koně. Zda se mu to vyplácelo nevím, ale zato vím, že spoj vyjížděl pravidelně ve čtyři hodiny ráno a v Praze byl v devět hodin večer. Cesta, která dnes trvá hodinu, trvalo tedy jak dlouho? Při rekonstrukci náměstí se zde našel hromadný hrob vojáků padlých v bitvě mezi pruskou a rakouskou armádou u Liberce z roku 1757. Podle historických záznamů je pod náměstím téměř 900 hrobů. Proto tu také nejsou původně plánované stromy, protože ty by hroby nenávratně poškodily.