5. Knihovna a písmáci

Krajská vědecká knihovna, Rumjancevova

Roland: Hudebníci mě poslali přes ulici k synagoze. Vystoupáš-li až sem, budeš se cítit jako rytíř, který vyšel na Chrámovou horu v Jeruzalémě.

Tady stávala židovská synagoga a teď je tu knihovna. Vždycky tu byly k zastižení učenci. Jenže s učenci musíte mluvit učeným jazykem a musíte v řeči používat různé citáty – věty, co někdo jiný řekl nebo napsal.

Úkol

Před knihovnou je stoleček a dvě židličky. Kdo je autorem výroku, který je napsán na hraně stolku?

Možnosti pro odpovědi na otázky jsou momentálně skryty, protože nejsi přihlášen/a.

Komentář

Zde stávala židovská synagoga. Ta byla, ale vypálena nacisty během Křišťálové noci z 9. na 10. 11. 1938. Zeď nové synagogy je tvořena z kamenných bloků, aby připomínala Zeď nářků v Jeruzalémě a je na ní vytesaný hebrejský citát z Bible – z příběhu o Jonášovi. Knihovna spolu s modlitebnou je tzv. Stavbou smíření. Podobně jako u staré radnice i tady můžete vidět, jak byla synagoga velká a jak bal situovaná díky půdorysu vyznačenému před knihovnou a její vstupní hale v dlažbě.