4. Muzikanti

Základní Umělecká škola, Frýdlantská ulice

Roland: Tady je celé dny slyšet hudbu. Soukeníci mi řekli, že se tu té noci, co jsem přišel o brnění k ránu scházeli hudebníci a rušili je ze spánku svým zpěvem.

Hudebníci jsou však šprýmaři a řekli, že mi prozradí, co vědí jen, když uhádnu, který nástroj se nazývá FIDULA.

Úkol

Koukni se do vchodu do Základní umělecké školy a podle zde vystaveného obrázku urči, který z nástroj je fidula.

Možnosti pro odpovědi na otázky jsou momentálně skryty, protože nejsi přihlášen/a.