1. Náměstí

Náměstí Dr. E. Beneše

Roland: Zbroj si čistím jednou za čas, když je tmavá noc, aby nikdo neviděl, že nejsem na věži.

Nejhorší je vytlouct rez z drátěné košile. To musím tlouct košilí o schody. Té noci jsem to dělal u Neptunovy kašny, když jsem si odběhl pro olej, po návratu bylo všechno pryč. Našel jsem jen rukavici, která ležela tam, co je v dlažbě vidět půdorys původní liberecké radnice. Zjisti, kam zloděj běžel.

Úkol

Najdi v dlažbě náměstí velký obdélník vyskládaný z černého kamene. Ten vyznačuje původní polohu staré radnice. Na jedné straně je letopočet, kdy byla stará radnice postavena. Kde je letopočet umístěn?

Možnosti pro odpovědi na otázky jsou momentálně skryty, protože nejsi přihlášen/a.

Komentář

Stará liberecká radnice byla nejkrásnější budovou v širokém okolí. Měla věž se zvonicí, kterou můžete dnes obdivovat jako součást Severočeského muzea, kam ji nechali přenést. V radnici nesídlili jen úředníci jako dnes, ale měl zde krám i pekař a řezník. Byla zde také hospoda a sál, kde se tancovalo a hrálo divadlo. V radnici byla také vězení a říká se, že tu byla i mučírna.